El joc de pilota a València

El joc de pilota a València

M’he dedicat, quasi sense proposar-m’ho, diverses vegades a la figura de Francesc Almela i Vives: prologuiste (Valencia y su reino), editor (Escritos taurinos), divulgador… Ara afigc la faceta de traductor: del castellà al valencià, en una obra i un context que em va permetre recórrer a diversos registres lingüístics, i a una llengua més valencianitzada…

Read More

Del bosc, no se n’ix

Del bosc, no se n’ix

Esta obra és un viatge a la descoberta d’un món desconegut però que es troba a tocar. És la història de la valentia d’una xiqueta que ha de passar una prova i assolir un coneixement que li resultarà inoblidable. És saber que el món està poblat d’éssers que no es poden vore amb els ulls.…

Read More

Trilogía del Círculo de Ur

Trilogía del Círculo de Ur

Entre 2017 i 2021, escriguí i dirigí tres “ritus”, és a dir, tres films de curt metratge, que han de ser considerats la plasmació estètica de l’espiritualitat del Círculo de Ur. Este volum, que considere una mena de memoir, arreplega diversos textos que il·luminen cascuna de tals peces en el seu context artístic i teològic,…

Read More

Taure, el tauronet

Taure el tauronet

Al bell mig del Pacífic, a l’Illa del Poble Feliç, viu una família de taurons molt eixerits i simpàtics. El més menut, Taure, està destinat a ser el rei d’unes illes remotes de la Mediterrània, les Columbretes. Però Taure és diferent. No ha crescut gaire i això li causa problemes. Com també el fet que…

Read More