Trilogía del Círculo de Ur

Trilogía del Círculo de Ur

Trilogía del Círculo de Ur

Entre 2017 i 2021, escriguí i dirigí tres “ritus”, és a dir, tres films de curt metratge, que han de ser considerats la plasmació estètica de l’espiritualitat del Círculo de Ur. Este volum, que considere una mena de memoir, arreplega diversos textos que il·luminen cascuna de tals peces en el seu context artístic i teològic, així com abundant material gràfic.

Trilogía del Círculo de Ur, València, Gudua Deisdea-GH Records, 2022.

COMPARTIR