Films

Vt nox lvx

2021


Vt nox lvx

Tercera i última part de la Trilogia del Círculo de Ur, composta per Círculo de Ur (2017), Hoc est corpus meum (2019) i este títol final. Els…

Hoc est corpus meum

2019


Hoc est corpus meum

Hoc est corpus meum és un ritu ficcionalitzat i ambientat en algun moment indefinit de l’inici de l’Edat Moderna. Una dona busca a una xica víctima de…

Círculo de Ur

2017


Círculo de Ur

Círculo de Ur és el fragment d’un ritu del col·lectiu d’eixe nom, que vaig cofundar l’any 2015. L’escriguí prenent com a punt de referència la litúrgia que…

Obra fílmica perdida

1990-2007


Obra fílmica perduda

La primera meitat de la dècada dels 90 del segle passat va ser la dels primers projectes fílmics…, i la dels absoluts fracassos. No vaig aconseguir acabar-ne…