El joc de pilota a València

El joc de pilota a València

El joc de pilota a València

M’he dedicat, quasi sense proposar-m’ho, diverses vegades a la figura de Francesc Almela i Vives: prologuiste (Valencia y su reino), editor (Escritos taurinos), divulgador… Ara afigc la faceta de traductor: del castellà al valencià, en una obra i un context que em va permetre recórrer a diversos registres lingüístics, i a una llengua més valencianitzada del que s’esperaria. El joc de pilota a València, la primera edició en volum del qual es remunta a 1960, recull diversos textos d’Almela sobre este joc popular valencià, entre els quals no podia faltar la vinculació amb la pilota basca.

Francesc Almela i Vives, El joc de pilota a València, València, Ajuntament de València, 2022, traducció.

COMPARTIR