Aquí la noche tiene el nombre de Valeria

Aquí la noche tiene el nombre de Valeria

Llibre difícilment classificable quant al gènere: aforisme, diari, poema en prosa, relat… Hi ha, per damunt de tot, la vivència d’una terra que senc pròpia, perquè els meus avantpassats hi han habitat durant segles, però també necessite vincular eixa geografia amb allò que ens feu com som: Roma, de la qual tants vestigis romanen a…

Read More

Lenta lletanía del cuerpo nel hedreru

Lenta lletanía del cuerpo nel hedreru

Lenta lletanía del cuerpu nel hedreru ([Lenta letanía del cuerpo en el prado]) no és un poemari tipus, sinó un llibre en què fins i tot el meu nom, i la fotografia que l’encapçala, és literatura. En teoria, està escrit juntament amb Cynthia Surula, i la carta que m’envia i els fragments del meu diari…

Read More