Lenta lletanía del cuerpo nel hedreru

Lenta lletanía del cuerpo nel hedreru

Lenta lletanía del cuerpo nel hedreru

Lenta lletanía del cuerpu nel hedreru ([Lenta letanía del cuerpo en el prado]) no és un poemari tipus, sinó un llibre en què fins i tot el meu nom, i la fotografia que l’encapçala, és literatura. En teoria, està escrit juntament amb Cynthia Surula, i la carta que m’envia i els fragments del meu diari així ho deixen entendre. Però esta Cynthia va morir el segle I de la nostra era, i està soterrada a Caudiel. No és una història de fantasmes, és un testimoniatge de com de vegades la història i el desig es confonen.

Lenta lletanía del cuerpo nel hedreru, Oviedo, Academia de la Llingua Asturiana, 2007.

COMPARTIR