Cuentos de adolescencia

Cuentos de adolescencia

Cuentos de adolescencia

Este llibre és la traducció d’una possible traducció, encara que no hi ha res clar sobre això. Un dels primers mentors de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) va ser Constantí Llombart (1848-1893), i gràcies a la seua ajuda el gran geni de les nostres lletres va embastar tres xicotetes narracions en valencià, i va publicar-les. Es desconeix exactament fins a quin punt la labor de Constantí Llombart va ser una traducció pura i dura, o tan sols es va dedicar a corregir el text (som ignorants també d’en quin grau el corregiria). Siga com siga, no hi ha dubte que en les albors de Blasco com a escriptor, estava prop de l’esperit de la Renaixença i, per tant, d’un cert protonacionalisme. Alfons Cucó (1941-2002) va realitzar una edició en 1967, en la qual em basí per a la meua versió espanyola. Els relats en qüestió són “La Torre de la Boatella”, “Fàtimah” i “L’últim esforç”.

Vicente Blasco Ibáñez, Cuentos de adolescencia, València, Llambert Palmart, 1998, traducció i pròleg.

COMPARTIR