Extranjero en su patria y otros poemas políticos

Extranjero en su patria y otros poemas políticos

Extranjero en su patria y otros poemas políticos

Joan Larzac (1938) és un dels majors escriptors occitans del segle XX. Autor d’obres fonamentals en el seu moment, com els assaigs Per una lectura politica de la Biblia (1973) i Descolonisar l’istòria occitana (en dos toms, 1977 i 1980), el seu poemari L’estrangièr del dedins e autres poëmas politics (1972), llibre ací traduït, és un cant a la llibertat d’Occitània, no exempt de virulència. Sacerdot, traductor, poeta, assagiste i independentiste, Extranjero en su patria y otros poemas políticos (2000) conté un epíleg escrit ex profeso per ad esta edició en castellà. Vaig traduir el llibre en 1999, des de les cimes de la passió, i m’hi deixí portar en la confecció d’alguns versos, amb una ardor molt juvenil.

Joan Larzac, Extranjero en su patria y otros poemas políticos, València, Llambert Palmart, 2000, traducció i nota.

COMPARTIR