Hores finales d’Hefestión en Babilonia

Hores finales d'Hefestión en Babilonia

Hores finales d’Hefestión en Babilonia

Després d’Elsa metálico (1998) i abans de Thule (2010), Hores finales d’Hefestión en Babilonia (2006) és el meu segon acostament a l’escriptura teatral en asturià, i també el segon en la cerca d’un teatre breu, i a més a més de mínims. Alluntat de l’atemporalitat d’Elsa metálico, es veu en esta peça la volença per temes lligats a l’Antiguitat clàssica que esclatarien més tard en Thule. De nou, en estes Hores finales…, la incomunicació com a eix.


Depués d’Elsa metálico (1998) y enantes de Thule (2010), Hores finales d’Hefestión en Babilonia (2006) ye’l mio segundu averamientu a la escritura teatral n’asturianu, y tamién el segundu na busca d’un teatru breve, y amás de mínimos. Alloñada de l’atemporalidá d’Elsa metálico, vese n’esta pieza la querencia por temes lligaos a l’Antigüedá clásica que españaríen más tarde en Thule. De nuevo, n’estes Hores finales…, tenemos la incomunicación como exa.

Hores finales d’Hefestión en Babilonia, en La Ratonera, 17 (maig, 2006), pp. 37-39. 37-39.

COMPARTIR