Música junto al río

Música junto al río

Música junto al río

En alguns dels poemes de Música junto al río barrege tres llengües: l’espanyol, el valencià i el castellanoaragonés residual de la meua comarca, l’Alt Palància. Amb tot, esta no és la característica més assenyalada del llibre, sinó que cascuna de les tres seccions responen a pressuposts estètics diferents. Quan he rellegit este volum he tingut sensacions oposades: el recordava d’una altra manera, i estic molt llunt de l’spleen que hi reflectí. No debades, el títol de la primera secció és “Temps antic” i ara el veig més antic que mai. El llibre tingué bones crítiques d’Enrique Villagrasa (Leer) i de Jorge de Arco (Veintiuno).

Música junto al río, València, Llambert Palmart, 2001.

COMPARTIR