La piedra ente la ñeve

La piedra ente la ñeve

La piedra ente la ñeve

La pedra entre la ñeve ([La piedra entre la nieve]) és el meu segon poemari en asturià. Hi tractí de continuar investigant, igual com en el meu teatre en esta llengua, i en les meues performances, sobre una escriptura de la sacralitat. El tragué l’editorial Trabe, i els he d’agrair, tant a Inaciu Iglesias com a Esther Prieto, que tingueren a bé editar-lo en doble grafia: la llatina i la de l’alfabet Deseret, creat a Utah, a instàncies de Brigham Young, en el segle XIX, per al poble dels Sants dels Últims Dies. L’adaptació a l’espanyol de l’alfabet és meua, i hi he escrit algunes altres coses. En el poemari, està molt present la lectura del Llibre de Mormó.

La piedra ente la ñeve, Oviedo, Trabe, 2010

COMPARTIR