Exotica martyria

Exotica martyria

Exotica martyria

Exotica martyria va ser el meu primer poemari publicat. L’edità l’investigador, narrador i poeta Ricardo Llopesa en la seua col·lecció de poesia “La Torre de Papel” en 1991. A Ricardo l’havia conegut gràcies a la seua mítica revista de poesia espanyola i centreamericana Ojuebuey, que distribuïa per les principals llibreries de la Ciutat de València. Els poemes d’Exotica martyria són molt sensorials i esteticistes en excés; de fet, giren entorn de la figura d’Antinoo, i parlen, com no podria ser d’una altra manera, de l’amor (o, més ben dit, del desig). Alguns es remunten a 1987, fins i tot els vaig arribar a escriure en classe davall d’efluvis algerians, i gaudiren, com a primer testimoni de lectura, de Carles Sanchis Ibor. Exotica martyria està dedicat a Adolfo Villalba del Campo, a Juan Manuel Vera Selma i al mateix Ricardo; el primer va ser el meu professor de Literatura en el col·legi Santo Tomás de Villanueva de València: ell em feu estimar les lletres per damunt de qualsevol cosa, i les explicava com si estiguera descobrint-les en eixe instant. Juanma fon també professor meu, després amic, i més tard company en un grup d’investigació en la Universitat de València. Ricardo, finalment, era el descobridor per excel·lència de noves veus. En la seua col·lecció publicaren també, entre altres, Pedro Gandia, el ja desaparegut i mític poeta portugués Al Berto o Enrique Trogal.

Exotica martyria, València, Ojuebuey, 1991.

COMPARTIR