La muerte del padre

La muerte del padre

La muerte del padre

Este volum és un assaig sobre la desaparició. Escrit en forma de diari al llarg de sis mesos de 2006, i utilitzant més de mitja dotzena de llengües (valencià, català oriental, castellà, aragonés, asturià i portugués), està concebut quasi com una acció artística, perquè l’aní redactant en els més variats llocs i a totes les hores possibles. Fon tan extenuant que va supondre, en perspectiva, el punt final de la meua obra. No vullc dir que no escriguera res després d’este llibre, però sí que ho veig molt llunt d’aquella tensió i d’aquella entrega, com si fora redundant. Amb La muerte del padre no disposí d’una altra possibilitat que plasmar la vida a través de la literatura, o, més ben dit, de convertir la vida en literatura perquè l’horror es vera mitigat per la seua entrada en la ficció. No obstant, este no és un llibre de ficció, sinó la descripció del que denota el mateix títol, deixant aflorar, malgrat el dolor, el llampec del minut que passa, fugisser.

La muerte del padre, València, Llambert Palmart, 2009.

COMPARTIR