Ene marginalia

Ene marginalia

Ene marginalia

Ene marginalia recopila en este tom la major part dels articles que vaig publicar en asturià en el setmanari Les Noticies, en el qual disposí del privilegi de ser columniste fixe durant quatre anys (2000-2003). És un llibre de xicotets textos (les columnes consistien en 190 paraules), de caire netament líric. No és el típic article incendiari, sinó una morosa reflexió sobre una lectura, una fotografia, una experiència… El llibre li va agradar a Rogelio Blanco, director de la col·lecció “Ensayo” en l’editorial Endymion, i afortunadament el publicà a la fi de 2003, perquè en 2004 va ser nomenat director general del Llibre i Biblioteques del Ministeri de Cultura espanyol, càrrec en el qual va romandre diversos anys. Senc, no obstant això, que, malgrat diversos intents, Marginalia (este era el seu títol original) no s’haja editat encara en asturià.

Ene marginalia, Madrid, Endymion, 2003.

COMPARTIR