Escritos taurinos

Escritos taurinos

Escritos taurinos

Els Escritos taurinos de Francesc Almela i Vives (1903-1967) veren la llum perquè estava preparant un pròleg per a la reedició de la seua Valencia y su reino, i a Ricard Triviño, director de les col·leccions taurines de la Diputació de València, li va interessar. Almela i Vives és un dels grans erudits del segle XX del nostre país, però la seua obra continua en l’oblit excepte l’escassíssima poesia escrita en valencià. L’edició és d’una gran elegància.

Francesc Almela i Vives, Escritos taurinos, València, Diputació de València, 2006, edició i estudi introductori.

COMPARTIR