Cércol llàcteu de Coral

Cércol llàcteu de Coral

Cércol llàcteu de Coral

Set anotacions de març de 2023, corresponents a una setmana estricta. En el rerefons, el treball sobre les fotografies per a la meua exposició Ipsissima Lux (inaugurada a Albacete el 2 de juny de 2023). Per motius que se m’escapen, “escollí” redactar estes entrades de diari en valencià, però en un registre fortament dialectalitzat, alluntat de normes i de normatives; això, és clar, va portar-me a reflexionar sobre la mateixa llengua, sobre el grau d’intimitat que tenim en térmens proscrits.

“Cércol llàcteu de Coral”, en Ucrònica, 8 (2023), pp. 61-63.

COMPARTIR