Offertorium (guió de còmic)

Offertorium (guió de còmic)

Offertorium és un ritu del Círculo de Ur que vaig elaborar els anys 2019 i 2020. Les imatges de Rosa María Rodríguez Magda reflectixen moments d’aquella nit, quan la sang tornà a rajar en honor dels Déus d’Europa, ara Legió. Amb imatgeria d’Antonio Ruiz Vega, és un còmic del qual es va fer una edició de 50 exemplars, numerats manualment i marcats amb sang humana.

Offertorium (guió de còmic), imàtgens de Rosa María Rodríguez Magda, València, Gudua Deisdea & GH Records, 2021.

COMPARTIR