Deseyos batalers

Deseyos batalers

Deseyos batalers

Deseyos batalers [Deseos de par en par] va respondre al meu afany de no deixar caps per lligar. Es tracta d’un xicotet volum en el qual recullc els articles que publiquí en aragonés en el setmanari Siete de Aragón (i un en Fuellas) en una època en què aquell s’editava en format periòdic i donant bastant cabuda a l’opinió. Són una mena de textos precursors de les meues columnes en asturià de Les Noticies, si bé encara quedaven moltes coses per sedimentar.

Deseyos batalers, València, Capitelum, 1999.

COMPARTIR