Memorial

Memorial

Performance litúrgica realitzada en la dita Pedra del Lletrer, en el terme municipal de Caudiel (Castelló), situada en l’antic camí romà (o preromà) que unia esta localitat amb Gaibiel. En nuesa completa, amb ritmes creats per dos pedres i utilitzant com a lletra del càntic un text iber trobat en la Serreta de Alcoi: Iunstir salirg basirtir sabari… la litúrgia fon un memorial a Anmonon, puix així li dien a la persona que deixà escrit el seu nom en este emplaçament. Les fotografies són de Rosa María Rodríguez Magda.

Memorial (2001)

COMPARTIR